Efterafgrøder

Efterafgrøder kan anvendes på alle dine marker, i parceller som strimler i marken, mellem grøntsager eller i gange og rabatter. Hvilke arter og hvordan de dyrkes kommer an på formålet med dette. For at hjælpe vores bestøvere er vi nød til at få flere blomster ind i vores monokulturelle dyrkningslandskab.

Men en del af de arter har også til formål at give beskyttelse for vilde dyr, for at løsne jorden eller at bekæmpe skadedyr. Der har været flere forsøg for at få mere viden omkring hvilke typer er de mest effektive i forhold til formålet med dem og hvordan de kan kombineres. Det viser at honningurt er en klar vinder! Sælges i kg. Min mængde 1 kg, hvis ikke andet er anvist.

Dyrkningsvejledning: Anvend gerne et mix af flere arter, udsædsbehovet varierer kraftigt, fra ca 4-5 kg/ha og op til 10-12 kg/ha alt afhængig af jord type, behov og ønsket resultat.
Vælg arter med rigelige blomstring og som giver en god grønmasse.