Pottebordsfolie

Pottebordsfolie lægges ovenpå godt opvandede undervandingsmåtter. Sparer vand og reducerer fordampningen til et minimum,
hvilket øger temperaturen i potterne og omkring planterne. Den sorte underside af folien reducerer algevæksten i undervandingsmåtten
hvilket giver måtten en længere levetid, og letter rengøringen mellem de forskellige kulturer.
Vis: